Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU beviljar 20 miljoner euro till finländskt utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal - Finlands ambassad, Yangon

FINLANDS AMBASSAD, Rangoon

Nordic house, No.3, Pyay Road, 6 Miles, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
Tel. +95 (1) 513459
E-post: sanomat.Yan@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 19.12.2017 | Utrikesministeriet

EU beviljar 20 miljoner euro till finländskt utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal

Pressmeddelande 224/2017
19.12.2017

Europeiska unionen har beviljat 20 miljoner euro till det finländska vattenförsörjningsprojektet i Nepal. Det är första gången EU stöder ett finländskt utvecklingssamarbetsprojekt. Vattenförsörjningsprojektet i utvecklingsregionen i västra Nepal ska förbättra förvaltningen av vattenresurser och befolkningens hälsa och sanitetsförhållanden samt förbättra försörjningen och öka livsmedelssäkerheten på landsbygden.

De totala kostnaderna för projektet uppgår till 60,2 miljoner euro, varav Finland under 2016–2022 finansierar 15 miljoner euro. Den nepalesiska regeringens och användarnas andel av kostnaderna utgör sammanlagt 25,2 miljoner euro. EU kanaliserar sitt stöd på 20 miljoner euro via Finland.

Projektet genomförs i tio olika distrikt inom området för två landskap. Målet är att förbättra invånarnas tillgång till vatten och energi på landsbygden och att förbättra livsmedelssäkerheten och försörjningen. Som ett led i projektet får invånarna på landsbygden stöd för att kunna nyttja vatten effektivt för olika ändamål.

Projektet gäller utöver dricksvatten även småskalig bevattning och vattenkraft. Bevattningen bidrar till ett större urval av arter i hushållens trädgårdar och förlänger skördesäsongen, vilket förbättrar livsmedelssäkerheten, bidrar till mångsidigare kost och också ger extra jordbrukarna inkomster genom försäljningen. Åtgärderna förbättrar dessutom beredskapen för katastrofer och för klimatförändringen.

Första fasen i vattenförsörjningsprojektet i utvecklingsregionen i västra Nepal (Rural Village Water Resources Management Project) inleddes som ett bilateralt utvecklingssamarbete 2006. Projektet är nu inne i sin tredje fas, som pågår till 2022.

Den andra fasen (åren 2010–2016) gav goda resultat. Då fick t.ex. 144 000 invånare tillgång till vattentjänster och 358 000 invånare tillgång till sanitet. Tack vare småskalig vattenkraft kunde 41 000 personer för första gången få elektricitet, 28 000 jordbrukare nyttjade bevattningssystem och 164 000 personer anlade egna små trädgårdar som gav dem bättre livsmedelssäkerhet och bidrog till mångsidigare kost och bättre försörjning.

Projektet har också fått erkännande för sin goda projektförvaltning. Det vann Finlands projektförenings tävling om Årets projekt 2016 och fick silver i den internationella projektföreningens (International Project Management Association) tävling inom projektadministration 2017.

Ytterligare information: Sanna Takala, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn +358 50 444 9150, avdelningen för Amerika och Asien, Chudamani Joshi, specialsakkunnig inom utvecklingspolitik, tfn + 977 980 108 2222, Finlands ambassad i Kathmandu

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.12.2017


© Finlands ambassaden, Rangoon